Pozyskujemy kapitał zewnętrzny z funduszy unijnych

dla firm
na cele inwestycyjne, obrotowe i płynnościowe

Pożyczka Płynnościowa

Dla kogo?

Dla firm, których problemy powstały w trakcie pandemii (np. spadek obrotów, zatory płatnicze, zamknięcie branży).

Na co?

Najczęstsze elementy jakie są finansowane z pożyczki płynnościowej(pomocowej) to m.in zaległe raty kredytów, wynagrodzenia dla pracowników, regulacja zobowiązań wobec dostawców. Ogólnie jest to wsparcie w ramach przeciwdziałaniu COVID-19.

Pożyczka Inwestycyjna

Na co?

W przypadku pożyczek inwestycyjnych można sfinansować wydatki szeroko związane z rozwojem firmy. M.in. Wydatki na środki trwała, wydatki na roboty budowlane, wydatki na nowe urządzenia i maszyny, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych w tym także zakup niezbędnych licencji, patentów itp., zakup wartości niematerialnych i prawnych.

Pożyczka Obrotowa

Pożyczka obrotowa jest produktem, z którym można sfinansować bardzo podobny zakres rzeczy jak przy pożyczce pomocowej, jednakże sytuacje przedsiębiorstwa powinna być dobra.

Na co?

Finansowanie można przeznaczyć m.in. zakup surowców i towarów handlowych; koszty stałe i bieżące firmy, m.in.: ubezpieczenia mienia firmy, koszty reklamy i promocji, koszty wynajmu, bieżącej obsługi prawnej, księgowej, koszty wynagrodzeń.

Kredyt ekologiczny

Harmonogram programu

28 marca 2024 r. – ogłoszenie konkursu
25 kwietnia 2024 r. – rozpoczęcie składania wniosków
25 lipca 2024 r. – zakończenie składania wniosków

Dla kogo?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa small mid-caps i mid-caps.

Na co?

Modernizacja posiadanej infrastruktury w celu ograniczenia zużycia energii

  1. PIERWSZY KONTAKT I OMÓWIENIE POTRZEB

2. WSTĘPNA WERYFIKACJA ZDOLNOŚCI KLIENTA

3. USTALENIE WARUNKÓW I PODPISANIE UMOWY

4. PRZYGOTOWANIE WNIOSKU DO UMOWY POŻYCZKI

5. PODPISANIE UMOWY Z INSTYTUCJĄ FINANSOWĄ

6. PRZEKAZANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONTO

Popracujmy razem!

Nasze projekty to niepowtarzalna okazja by rozwinąć Wasze firmy.